Hướng dẫn phân hệ lưu thông

Lưu vào:
Main Authors: Phạm, Ngọc Hiển, Dương, Thu Thủy
Định dạng: Presentation
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/240
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id oai:localhost:11461-240
recordtype dspace
spelling oai:localhost:11461-2402017-12-07T02:00:45Z Hướng dẫn phân hệ lưu thông Phạm, Ngọc Hiển Dương, Thu Thủy Hướng dẫn Koha Phân hệ lưu thông Phần mềm thư viện Phần mềm thư viện mã nguồn mở 2017-11-14T04:13:00Z 2017-11-14T04:13:00Z 2013 Presentation http://hdl.handle.net/11461/240 vie application/pdf
institution Dspace
collection DSpace VN
language vie
topic Hướng dẫn
Koha
Phân hệ lưu thông
Phần mềm thư viện
Phần mềm thư viện mã nguồn mở
spellingShingle Hướng dẫn
Koha
Phân hệ lưu thông
Phần mềm thư viện
Phần mềm thư viện mã nguồn mở
Phạm, Ngọc Hiển
Dương, Thu Thủy
Hướng dẫn phân hệ lưu thông
format Presentation
author Phạm, Ngọc Hiển
Dương, Thu Thủy
author_facet Phạm, Ngọc Hiển
Dương, Thu Thủy
author_sort Phạm, Ngọc Hiển
title Hướng dẫn phân hệ lưu thông
title_short Hướng dẫn phân hệ lưu thông
title_full Hướng dẫn phân hệ lưu thông
title_fullStr Hướng dẫn phân hệ lưu thông
title_full_unstemmed Hướng dẫn phân hệ lưu thông
title_sort hướng dẫn phân hệ lưu thông
publishDate 2017
url http://hdl.handle.net/11461/240
_version_ 1587469462227910656
score 7.6207056