Hướng dẫn phân hệ biên mục

Tài liệu hướng dẫn thao tác và sử dụng phân hệ biên mục của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Thu Thủy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/247
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/247

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn