Hướng dẫn phân hệ OPAC

Tài liệu hướng dẫn thao tác tìm kiếm và sử dụng phân hệ Opac của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Hiển
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H. ,2013.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/251
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/251

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn