Hướng dẫn phân hệ bổ sung

Tài liệu hướng dẫn thao tác và sử dụng phân hệ bổ sung của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Hiển
Đồng tác giả: Dương, Thu Thủy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H. ,2013.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/248
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/248

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn