Hướng dẫn cấu hình hệ thống

Tài liệu hướng dẫn cấu hình hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Hiển
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H. , 2013.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/253
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/253

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn