Trích dẫn APA

Phạm, N. H. (2017). Hướng dẫn phân hệ lưu thông.

Chicago Style Citation

Phạm, Ngọc Hiển. Hướng Dẫn Phân Hệ Lưu Thông. 2017.

Trích dẫn MLA

Phạm, Ngọc Hiển. Hướng Dẫn Phân Hệ Lưu Thông. 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.