International business : critical perspectives on business and management. Vol. 3, strategic Management of Multinationals /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Rugman, Alan M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London ; New York : Routledge, 2002.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mục lục:
  • v. 1
  • Theory of the multinational enterprise
  • v. 2
  • Joint ventures and modes of entry
  • v. 3
  • Strategic management of multinationals
  • v. 4
  • Multinationals in a social and regional context.