Trích dẫn APA

Rugman, A. M. (2002). International business: Critical perspectives on business and management. London ; New York: Routledge.

Chicago Style Citation

Rugman, Alan M. International Business: Critical Perspectives On Business and Management. London ; New York: Routledge, 2002.

Trích dẫn MLA

Rugman, Alan M. International Business: Critical Perspectives On Business and Management. London ; New York: Routledge, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.