International business : critical perspectives on business and management. Vol. 3, strategic Management of Multinationals /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Rugman, Alan M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London ; New York : Routledge, 2002.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 02493cam a22004814a 4500
001 dlc000112546
005 20150529105210.0
008 110922s2002 enka b 001 0 eng
010 |a 2001-048407 
015 |a GBA2-22419 
020 |a 041524711X (set) 
020 |a 0415247128 (v. 1) 
020 |a 0415247136 (v. 2) 
020 |a 9780415247146 (v. 3) 
020 |a 0415247152 (v. 4) 
040 |a DLC  |c DLC  |d UKM  |d C#P  |d IOJ  |d OCLCQ  |d BAKER  |d DLC 
041 |a eng 
042 |a pcc 
044 |a GB 
050 0 0 |a HD62.4  |b .I552 2002 
082 0 0 |a 658/.049  |2 21 
090 |a 658  |b INT(3) 2002 
245 0 0 |a International business :  |b critical perspectives on business and management.  |n Vol. 3,  |p strategic Management of Multinationals /  |c edited by Alan M. Rugman. 
260 |a London ;  |a New York :  |b Routledge,  |c 2002. 
300 |a 475 p. 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
505 0 0 |g v. 1  |t Theory of the multinational enterprise --  |g v. 2  |t Joint ventures and modes of entry --  |g v. 3  |t Strategic management of multinationals --  |g v. 4  |t Multinationals in a social and regional context. 
650 0 |a International business enterprises  |x Management. 
650 0 |a Joint ventures  |x Management. 
650 0 |a International trade. 
653 |a Thương mại quốc tế 
653 |a Quản trị kinh doanh 
653 |a Liên doanh 
653 |a Doanh Nghiệp 
700 1 |a Rugman, Alan M. 
856 4 2 |3 Publisher description  |u http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0650/2001048407-d.html 
942 |c TK 
999 |c 2424  |d 2424 
952 |0 0  |1 0  |2 DDC  |4 0  |5 0  |6 658_000000000000000__049  |7 0  |9 17163  |a DL  |b DL  |c DL_TKD  |d 2008-12-17  |g 60000.00  |j 0  |l 0  |m 0  |n 0  |o 658/.049   |p TK004125  |r 2014-07-01  |s 0000-00-00  |v 0.00  |w 2014-07-01  |y TK 
952 |0 0  |1 0  |2 DDC  |4 0  |5 0  |6 658_000000000000000__049  |7 0  |9 17164  |a DL  |b DL  |c DL_TKD  |d 2008-12-22  |g 60000.00  |j 0  |l 0  |m 0  |n 0  |o 658/.049   |p TK004427  |r 2014-07-01  |s 0000-00-00  |v 0.00  |w 2014-07-01  |y TK 
952 |0 0  |1 0  |2 DDC  |4 0  |5 0  |6 658_000000000000000__049  |7 0  |9 17165  |a DL  |b DL  |c DL_TKM  |d 2008-12-22  |g 60000.00  |j 0  |l 0  |m 0  |n 0  |o 658/.049   |p TK004729  |r 2014-07-01  |s 0000-00-00  |v 0.00  |w 2014-07-01  |y TK 
952 |0 0  |1 0  |2 DDC  |4 0  |5 0  |6 658_000000000000000__049  |7 0  |9 17166  |a DL  |b DL  |c DL_TKM  |d 2008-12-22  |g 60000.00  |j 0  |l 0  |m 0  |n 0  |o 658/.049   |p TK005031  |r 2014-07-01  |s 0000-00-00  |v 0.00  |w 2014-07-01  |y TK 
952 |0 0  |1 0  |2 DDC  |4 0  |5 0  |6 658_000000000000000__049  |7 0  |9 17167  |a DL  |b DL  |c DL_TKM  |d 2008-12-22  |g 60000.00  |j 0  |l 0  |m 0  |n 0  |o 658/.049   |p TK005333  |r 2014-07-01  |s 0000-00-00  |v 0.00  |w 2014-07-01  |y TK