International business : the challenges of globalization /

Lưu vào:
Tác giả chính: Wild, John J.
Đồng tác giả: Wild, Kenneth L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Prentice Hall, c2012.
Phiên bản:6th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.049
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn