International business : critical perspectives on business and management. Vol. 4, Multinationals in a Social and Regional Context /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Rugman, Alan M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London ; New York : Routledge, 2002.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Publisher description

Dl Library:

Call Number: 658/.049
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn