International business : competing in the global marketplace /

Lưu vào:
Tác giả chính: Hill, Charles W. L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York : McGraw-Hill/Irwin, c2011
Phiên bản:8th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658/.049 |2 22
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn