Retail management : a strategic approach /

Lưu vào:
Tác giả chính: Berman, Barry
Đồng tác giả: Evans, Joel R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2010
Phiên bản:11th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.8/7 |2 22
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn