Marketing management /

Lưu vào:
Tác giả chính: Winer, Russell S.
Đồng tác giả: Dhar, Ravi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Prentice Hall, c2011.
Phiên bản:4th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.8
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn