Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity /

Lưu vào:
Tác giả chính: Keller, Kevin Lane, 1956-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, c2008.
Phiên bản:3rd ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.8/27
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn