Electronic commerce 2010 : a managerial perspective /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Turban, Efraim.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Peason, 2010
Phiên bản:6th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.8/72
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn