Quantitative analysis for management /

Lưu vào:
Tác giả chính: Render, Barry.
Đồng tác giả: Hanna, Michael E., Stair, Ralph M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Indianapolis, Ind. : [London : Prentice Hall ; Pearson Education, distributor], 2009
Phiên bản:10th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.4033
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn