Quantitative methods in linguistics /

Lưu vào:
Tác giả chính: Johnson, Keith, 1958-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Malden, MA : Blackwell Pub., 2008.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents only
Contributor biographical information
Publisher description
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Table of contents only
Contributor biographical information
Publisher description

Dl Library:

Call Number: 401.2/1
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn