Thanh tra /

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Thanh tra Chính phủ
Định dạng: Serial
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H., 1991-
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Xuất bản :Số 1 (1991)-
Miêu tả tài liệu:Mô tả dựa trên: Số 43 (612), ngày 27/10-2/11/2004
Mô tả vật lý:42 cm.
Tần suất xuất bản:Hàng tuần