Nghiên cứu biến động hiện trạng lớp phủ thực vật và ảnh hưởng của nó tới quá trình xói mòn lưu vực sông Trà Khúc bằng phương pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý /

Tổng quan về tình hình nghiên cứu xói mòn và đánh giá biến động lớp phủ thực vật ở Việt Nam và trên thế giới. Áp dụng tiếp cận đa quy mô trong xử lý số ảnh viễn thám để theo dõi biến động lớp phủ thực vật lưu vực sông Trà Khúc. Mô hình hoá xói mòn lưu vực sông Trà Khúc bằng hệ thống thông tin địa lý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Anh Tuân
Đồng tác giả: Nguyễn, Quang Mỹ, 1939-, (Người hướng dẫn), Phạm, Văn Cự, 1949-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHKHTN, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!