Biện pháp quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở tỉnh Thanh Hoá /

Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra giáo dục và quản lý hoạt động thanh tra giáo dục. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động thanh tra giáo dục của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá, chỉ ra nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, yếu kém. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Trung Sơn
Đồng tác giả: Phan Trọng Ngọ, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHSPHN, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!