Hướng dẫn biên mục theo khổ mẫu MARC 21 trong Koha

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Thu Thủy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H. ,2013.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn