1
Xuất bản 1992
Sách
2
Tác giả Kang, Sung-Mo, 1945-
Xuất bản 2003
Table of contents
Publisher description
Sách
3
Tác giả Catsoulis, John.
Xuất bản 2005
Table of contents
Publisher description
Contributor biographical information
Sách
4
Tác giả Saliterman, Steven.
Xuất bản 2006
Table of contents
Publisher description
Sách
5
Xuất bản 2007
Publisher description
Sách
6
Tác giả Nair, A. J.
Xuất bản 2008
Table of contents only
Phần mềm
7
Tác giả Jacobs, F. Robert.
Xuất bản 2011
Sách
9
Tác giả Ahmed, Adeel.
Xuất bản 2009
Sách
10
Xuất bản 1986
Serial
11
Tác giả Razavi, Behzad.
Xuất bản 2001
Sách
12
Tác giả Vahid, Frank.
Xuất bản 2002
Table of contents
Publisher description
Sách
14
Tác giả Pozar, David M.
Xuất bản 2005
Table of contents
Publisher description
Sách
15
Tác giả Johnson, Curtis D., 1939-
Xuất bản 2006
Sách
16
Tác giả Rizzoni, Giorgio
Xuất bản 2007
Table of contents only
Sách
17
Tác giả Peterson, Roger L.
Xuất bản 1995
Sách
18
Tác giả Wakerly, John F.
Xuất bản 2006
Sách
19
Tác giả Kaeslin, Hubert.
Xuất bản 2008
Sách
20
Tác giả Glover, Ian, 1959-
Xuất bản 2010
Sách