An introduction to molecular biotechnology : molecular fundamentals, methods, and applications in modern biotechnology /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Wink, Michael.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Xuất bản : Weinheim : Wiley-VCH, c2006.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents only
Contributor biographical information
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Publisher description
Table of contents only
Contributor biographical information

Dl Library:

Call Number: 660.6
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn