Molecular biology of the gene /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Watson, James D., 1928-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : San Francisco : Cold Spring Harbor, N.Y. : Pearson/Benjamin Cummings ; Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2008.
Phiên bản:6th ed.
Chủ đề:
Gen
Truy cập trực tuyến:Table of contents only
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Table of contents only

Dl Library:

Call Number: 572.8
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn