Digital image processing : PIKS Scientific inside /

Lưu vào:
Tác giả chính: Pratt, William K.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2007.
Phiên bản:4th ed., Newly updated and rev. ed.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Contributor biographical information
Publisher description
Table of contents only
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Contributor biographical information
Publisher description
Table of contents only

Dl Library:

Call Number: 621.36/7
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn