Digital image processing /

Lưu vào:
Tác giả chính: Gonzalez, Rafael C.
Đồng tác giả: aWoods, Richard C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New Jersey: Pearson , 2010
Phiên bản:3 ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 621.36/7‰220
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn