Network management in wired and wireless networks /

Lưu vào:
Tác giả chính: Randhawa, Tejinder S., 1965-
Đồng tác giả: Hardy, Stephen, 1943-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Kluwer Academic Publishers, c2002.
Series:The Kluwer international series in engineering and computer science ; SECS 653
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents only
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Publisher description
Table of contents only

Dl Library:

Call Number: 004.6
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn