Vật lý học đại cương. Tập 2, Điện học và quang học /

Gồm 2 phần: Phần I: Trình bày các kiến thức về điện học như: Điện tích và điện trường: Định luật Ostrogradski-Gauss; Dòng điện và mạch điện; Dòng điện xoay chiều,.. Phần II;Quang học. Giới thiệu về quang hình, giao thoa, nhiễu xạ, sự tán sắc và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Kính
Đồng tác giả: Bạch, Thành Công, 1952-, Phan, Văn Thích
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 530
Bản Unknown Checked outHạn: 2015-07-07 23:59:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 2023-04-17 23:59:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn