Vật lý học đại cương. Tập 1, Cơ học và nhiệt học /

Trình bày về động học chất điểm; Động lực học chất điểm; Công và năng lượng; Va chạm; Chuyển động quang; Dao động; Nhiệt độ; Nhiệt lượng và nguyên lý nhiệt động lực học; Thuyết động học chất khí,..

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Kính
Đồng tác giả: Bạch, Thành Công, 1952-, Phan, Văn Thích
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 530
530 | 530
Bản Unknown Checked outHạn: 2021-01-09 23:59:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn