Nonprofit management : principles and practice /

Lưu vào:
Tác giả chính: Worth, Michael J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Los Angeles: Sage Publications , 2012
Phiên bản:2nd ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658/.048
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn