Phương pháp phân tích Đất - Nước - Phân bón - Cây trồng /

Cung cấp các phương pháp phân tích Đất-Nước-Cây trồng-Phân bón thường được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm ở Việt nam và Thế giới. Sách gồm 4 phần là tài liệu học tập cho sinh viên các chuyên nghành sinh học, khoa học đất, môi trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Khoa, 1942-
Đồng tác giả: Lê, Đức, 1947-, Nguyễn, Xuân Cự, 1952-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Giáo dục, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 631.4
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn