The world economy : geography, business, development /

Lưu vào:
Tác giả chính: Stutz, Frederick P.
Đồng tác giả: Warf, Barney, 1956-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Prentice Hall, c2012.
Phiên bản:6th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 330.9
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn