Environmental economics : in theory and practice /

Lưu vào:
Tác giả chính: Hanley, Nick.
Đồng tác giả: Shogren, Jason F., White, Ben
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2007.
Phiên bản:2nd ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 333.7
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn