Modern management : concepts and skills /

Lưu vào:
Tác giả chính: Certo, Samuel C.
Đồng tác giả: Certo, S. Trevis.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, c2009.
Phiên bản:11th ed.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents only
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Table of contents only

Dl Library:

Call Number: 658
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn