International management : managing across borders and cultures /

Lưu vào:
Tác giả chính: Deresky, Helen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Pearson, 2011
Phiên bản:7th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658/.049|220
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn