Open innovation : the new imperative for creating and profiting from technology /

Lưu vào:
Tác giả chính: Chesbrough, Henry William.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 658.5/14
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn