Lịch sử thế giới hiện đại. Tập 3, từ 1945 đến 1995 /

Giới thiệu lịch sử thế giới hiện đại từ 1945-1995 với các nội dung-Quan hệ quốc tế Việt Nam từ 1945-1995 - Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai - Các nước Tư bản chủ yếu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lưu vào:
Đồng tác giả: Nguyễn, Anh Thái, (chủ biên), Trần, Thị Vinh, Đặng, Thanh Toán, Đỗ, Thanh Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 909.82
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn