Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16

Lưu vào:
Tác giả chính: Koha Việt Nam
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : D&L 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/242
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id oai:localhost:11461-242
recordtype dspace
spelling oai:localhost:11461-2422017-12-07T02:00:54Z Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Koha Việt Nam Hướng dẫn sử dụng Koha Koha 3.16 Lưu thông offline 2017-11-14T04:16:35Z 2017-11-14T04:16:35Z 2014 http://hdl.handle.net/11461/242 vi application/pdf D&L
institution Dspace
collection DSpace VN
language Vietnamese
topic Hướng dẫn sử dụng
Koha
Koha 3.16
Lưu thông offline
spellingShingle Hướng dẫn sử dụng
Koha
Koha 3.16
Lưu thông offline
Koha Việt Nam
Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
author Koha Việt Nam
author_facet Koha Việt Nam
author_sort Koha Việt Nam
title Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
title_short Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
title_full Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
title_fullStr Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
title_full_unstemmed Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
title_sort hướng dẫn lưu thông offline - phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha 3.16
publisher D&L
publishDate 2017
url http://hdl.handle.net/11461/242
_version_ 1587469462600155136
score 7.6207056