Hướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Koha Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : D&L, 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/592
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/592

Dl Library:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn