Giáo trình phương trình vi phân. Tập 2 /

Tài liệu đề cập đến các vấn đề: Phương trình vi phân và đạo hàm riêng cấp 1 tuyến tính và không tuyến tính; Phương pháp Lagrange để tìm tích phân toàn phần; Định lí về sự vững theo giá trị gần đúng thứ nhất; Phương pháp Côsi cho n biến số độc lậ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Stepanov, V.V.
Đồng tác giả: Bùi, Tưởng, (Người dịch), Hoàng, Hữu Đường, (Người dịch), Hồ, Thuần, (Người dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Giáo dục, 1961
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 515.3071
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn