Văn học dân gian Việt Nam /

Là giáo trình cơ sở của bộ môn văn học dân gian được viết dưới dạng tinh giản và phù hợp với tư duy của sinh viên, về cơ bản giáo trình này được xây dựng trên nề tảng các bộ giáo trình về văn học dân gian của các giáo sư Đinh Gia Khánh, Chu Xuân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Đồng tác giả: Lê, Chí Quế, 1945-, (Chủ biên), Nguyễn, Hùng Vĩ, 1956-, Võ, Quang Nhơn, 1929-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Phiên bản:In lần 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 398.209597
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn