Đặc tả, kiểm chứng hình thức và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thực /

Trình bày khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu (CSDL), CSDL thời gian thực; Trình bày về cú pháp ngữ nghĩa, hệ thống chứng minh của logic khoảng và logic tính khoảng. Chứng minh một số định lý làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển mô hình hình thức cũng như đặc tả và kiểm chứng hình thức trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Văn Hương
Đồng tác giả: Nguyễn, Hữu Ngự, (Người hướng dẫn), Đoàn, Văn Ban, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQG, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!