Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp /

Dưới góc độ kinh tế chính trị, đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về đói nghèo và xoá đói giảm nghèo cũng như kinh nghiệm về lĩnh vực này của các nước trên thế giới. Phân tích thực trạng đói nghèo và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong tiến trình tăng trưởng kinh tế từ năm 1991 đến nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Triều Hoa
Đồng tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Kinh tế, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 339.460 959 7
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn