Phép tính vi phân và tích phân. Tập 2, Giải tích I và II /

Giới thiệu hai phép tính cơ bản của giải tích. Đó là phép tính vi phân và phép tính tích phân. Sách là giáo trình dành cho sinh viên hai năm đầu của hệ các trường Đại học sư phạm.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Khuê, 1940?-
Đồng tác giả: Cấn, Văn Tuất, Đậu, Thế Cấp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 515
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 2015-07-08 00:00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn