Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Thu Thủy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/268
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id oai:localhost:11461-268
recordtype dspace
spelling oai:localhost:11461-2682017-12-07T02:01:08Z Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace Dương, Thu Thủy Phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace Hướng dẫn quản trị chuyển tài liệu 2017-11-14T08:00:54Z 2017-11-14T08:00:54Z 2015-04 Article http://hdl.handle.net/11461/268 vi application/pdf
institution Dspace
collection DSpace VN
language Vietnamese
topic Phần mềm quản lý tài nguyên số
Dspace
Hướng dẫn quản trị
chuyển tài liệu
spellingShingle Phần mềm quản lý tài nguyên số
Dspace
Hướng dẫn quản trị
chuyển tài liệu
Dương, Thu Thủy
Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
format Article
author Dương, Thu Thủy
author_facet Dương, Thu Thủy
author_sort Dương, Thu Thủy
title Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
title_short Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
title_full Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
title_fullStr Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
title_full_unstemmed Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
title_sort hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
publishDate 2017
url http://hdl.handle.net/11461/268
_version_ 1587469467415216128
score 7.6207056