Hướng dẫn cài đặt Koha 3.16 bằng Tarball trên Ubuntu 14.04

Lưu vào:
Tác giả chính: Koha Việt Nam
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : D&L 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/205
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!