Hướng dẫn quản trị phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 5.1

Trình bày các thao tác quản trị trên Dspace và cập nhật các tính năng mới của phiên bản Dspace 5.1

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Thu Thủy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : D&L 2015
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/527
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/527

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn