Hướng dẫn cài đặt Ubuntu server qua VMWare Workstation

Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu server thông qua phần mềm VMWare Workstation.

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quang Huy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H. ,2013.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/131
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

http://hdl.handle.net/11461/131

Thư viện DL:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn