Investing in real estate /

"A fully revised, new edition of one of the bestselling real estate investing guides of all time Through its five previous editions, Investing in Real Estate has shown investors how to intelligently build wealth with their investments in houses

Lưu vào:
Tác giả chính: Eldred, Gary W.
Đồng tác giả: McLean, Andrew James.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hoboken, N.J. : Wiley, c2009.
Phiên bản:6th ed.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents only
Contributor biographical information
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Publisher description
Table of contents only
Contributor biographical information

Thư viện DL:

Call Number: 332.63/24
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn